2020

Zmluva o nájme nehnuteľnosti - Danišová 2021.pdf (1045053)  účinnosť 31.12.2020    zverejnená 30.12.2020
 
 
Zmluva o dielo - BRANO s.r.o..pdf (3778200)  účinnosť 19.11.2020 zverejneé 18.11.2020
 
 
Zmluva o dielo - WindIS Slovakia s.r.o..pdf (5729305)  účinnosť 14.11.2020 zverejnené 13.11.2020
 
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien.pdf (6232961)  účinnosť 27.10.2020 zverejnené 26.10.2020
 
Dohoda o zrušní zmluvy - Oswaldová.pdf (505527)  účinnosť 16.10.2020 zverejnená 15.10.2020
 
Zmluva o návratnej fin.výpomoci.pdf (3101431)  zverejnená na CRZ dňa 8.10.2020 účinnná 9.10.2020
 
ÚPSVaR Dohoda č20-09-010-64.pdf (2428507)  účinnosť 14.10.2020  zverejnená 13.10.2020
 
Zámenná zmluva - Gavalda.pdf (1752185) účinnosť 15.9.2020 zverejnené 14.9.2020
 
Zmluva o dodaní tovarov - NITRANET s.r.o..pdf (2260983) účinnosť 8.9.2020 zverejnené  7.9.2020
 
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-VO-215-019_2020 - text.pdf (423247) Táto zmluva bola zverejnená na crz.org.sk dňa 20.8.2020 účinnosť 21.8.2020
 
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2020-0149.pdf (1064124)  Táto zmluva bola zverejnená 20.7.2020 nadobudla účinnosť 21.7.2020 V Trenčíne 21.7.2020
 
Zmluva o dielo - Kupas.pdf (9176588)  účinnosť 8.7.2020  zverejnené 7.7.2020
 
Zmluva o poskytnutí služieb - Prorozvoj sro.pdf (3201443) účinnosť  26.6.2020 zverejnená 25.6.2020
 
Zmluva č. 20200149 o poskytnutí dotácie.pdf (2022946)  Táto zmluva bola zverejnená 30.4.2020 nadobudla účinnosť 1.5.2020 V Trenčíne dňa 4.5.2020
 
Zmluva o poskytnurí služby.pdf (3782205)  účinnosť 16.5.2020  zverejnené 15.5.2020
 
Zmluva - Otília Oswaldová.pdf (1175201)  účinnosť 15.4.2020  zverejnené 14.4.2020
 
Príloha č. 1 k Zmluve č. ZBA12032015042.pdf (1356537)  účinnosť 24.3.2020  zverejnené 23.3.2020
 
Zmluva č. 320 0164.pdf (3122107)  účinnosť 17.3.2020   zverejnená 16.3.2020
 
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania2020.pdf (1102016) účinnosť 10.3.2020  zverejnená 9.3.2020
 
Zmluva o dodávke plynu - SPP.pdf (2820159)  účinnosť 3.3.2020  zverejnená 2.3.2020
 
Zmluva o nájme pozemku Hanová.pdf (523134)  účinnosť 22.2.2020   zverejnená 21.2.2020 
 
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - TJ Sokol Šišov.pdf (1110692)   účinnosť 12.2.2020   zverejnená 11.2.2020
 
P-S Komensky_virtuálna knižnica.pdf (539012)  účinnosť 5.2.2020   zverejnené 4.2.2020
 
 
Zmluva o dielo - PROROZVOJ s.r.o..pdf (2374352)  účinnosť 5.2.2020  zverejnené 4.2.2020
 
Dodatok č. 7 k Zmluve číslo 77013 Borina Ekos.pdf (3166126) účinnosť 16.1.2020   zverejnené 15.1.2020

Novinky

06.01.2021 14:31
O  Z  N A  M V nadväznosti na sprísnené opatrenia ÚVZ SR a prísny zákaz vychádzania vyhlásený Vládou SR podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov...
23.12.2020 11:05
V nadväznosti na sprísnené opatrenia ÚVZ SR a zákaz vychádzania vyhlásený Vládou SR od 19. 12. 2020  obec Šišov upravuje úradné hodiny s platnosťou od 28.12.2020 do 10.1.2021 nasledovne: Pondelok: 08.00 hod. - 11.00 hod. Utorok: 08.00 hod. - 11.00 hod. Streda: 08.00 hod. - 11.00...
16.12.2020 11:47
Oznámenie o začatí územného konania - Šišov, Profi NETWORK.pdf (534458)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Ing. Elena Valachová Obecný úrad
Šišov 63
956 38 Šišov
038 760 40 97 obecsisov@gmail.com