2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien.pdf (6232961)  účinnosť 27.10.2020 zverejnené 26.10.2020
 
Dohoda o zrušní zmluvy - Oswaldová.pdf (505527)  účinnosť 16.10.2020 zverejnená 15.10.2020
 
Zmluva o návratnej fin.výpomoci.pdf (3101431)  zverejnená na CRZ dňa 8.10.2020 účinnná 9.10.2020
 
ÚPSVaR Dohoda č20-09-010-64.pdf (2428507)  účinnosť 14.10.2020  zverejnená 13.10.2020
 
Zámenná zmluva - Gavalda.pdf (1752185) účinnosť 15.9.2020 zverejnené 14.9.2020
 
Zmluva o dodaní tovarov - NITRANET s.r.o..pdf (2260983) účinnosť 8.9.2020 zverejnené  7.9.2020
 
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-VO-215-019_2020 - text.pdf (423247) Táto zmluva bola zverejnená na crz.org.sk dňa 20.8.2020 účinnosť 21.8.2020
 
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2020-0149.pdf (1064124)  Táto zmluva bola zverejnená 20.7.2020 nadobudla účinnosť 21.7.2020 V Trenčíne 21.7.2020
 
Zmluva o dielo - Kupas.pdf (9176588)  účinnosť 8.7.2020  zverejnené 7.7.2020
 
Zmluva o poskytnutí služieb - Prorozvoj sro.pdf (3201443) účinnosť  26.6.2020 zverejnená 25.6.2020
 
Zmluva č. 20200149 o poskytnutí dotácie.pdf (2022946)  Táto zmluva bola zverejnená 30.4.2020 nadobudla účinnosť 1.5.2020 V Trenčíne dňa 4.5.2020
 
Zmluva o poskytnurí služby.pdf (3782205)  účinnosť 16.5.2020  zverejnené 15.5.2020
 
Zmluva - Otília Oswaldová.pdf (1175201)  účinnosť 15.4.2020  zverejnené 14.4.2020
 
Príloha č. 1 k Zmluve č. ZBA12032015042.pdf (1356537)  účinnosť 24.3.2020  zverejnené 23.3.2020
 
Zmluva č. 320 0164.pdf (3122107)  účinnosť 17.3.2020   zverejnená 16.3.2020
 
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania2020.pdf (1102016) účinnosť 10.3.2020  zverejnená 9.3.2020
 
Zmluva o dodávke plynu - SPP.pdf (2820159)  účinnosť 3.3.2020  zverejnená 2.3.2020
 
Zmluva o nájme pozemku Hanová.pdf (523134)  účinnosť 22.2.2020   zverejnená 21.2.2020 
 
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - TJ Sokol Šišov.pdf (1110692)   účinnosť 12.2.2020   zverejnená 11.2.2020
 
P-S Komensky_virtuálna knižnica.pdf (539012)  účinnosť 5.2.2020   zverejnené 4.2.2020
 
 
Zmluva o dielo - PROROZVOJ s.r.o..pdf (2374352)  účinnosť 5.2.2020  zverejnené 4.2.2020
 
Dodatok č. 7 k Zmluve číslo 77013 Borina Ekos.pdf (3166126) účinnosť 16.1.2020   zverejnené 15.1.2020

Novinky

22.10.2020 14:37
OZNAM Zastupovanie počas neprítomnosti v zubnej amb.v Šišove-. Od 23.10.2020 – 30.10.2020 Budú sa ošetrovať len veľmi akútne stavy od 8.00 -10.00 hod Piatok: MUDr.Tobiášova – Medová zub.amb. Jacovce 23.10.2020 treba si volať na tel.čislo 038 530 10 75 Pondelok: MUDr.Bežová...
16.10.2020 08:59
1700-2020-RoUS-ZSDiS-PE_Topolcany.pdf (8826350)
19.09.2020 20:50
POZVÁNKAV zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisovzvolávamverejné  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Šišov, ktoré sa uskutočnídňa    24. septembra 2020  v Šišove o 18.00 hod.v budove Kultúrneho domu Šišov PROGRAM...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Ing. Elena Valachová Obecný úrad
Šišov 63
956 38 Šišov
038 760 40 97 obecsisov@gmail.com