2020

Zmluva č. 20200149 o poskytnutí dotácie.pdf (2022946)  Táto zmluva bola zverejnená 30.4.2020 nadobudla účinnosť 1.5.2020 V Trenčíne dňa 4.5.2020
 
Zmluva o poskytnurí služby.pdf (3782205)  účinnosť 16.5.2020  zverejnené 15.5.2020
 
Zmluva - Otília Oswaldová.pdf (1175201)  účinnosť 15.4.2020  zverejnené 14.4.2020
 
Príloha č. 1 k Zmluve č. ZBA12032015042.pdf (1356537)  účinnosť 24.3.2020  zverejnené 23.3.2020
 
Zmluva č. 320 0164.pdf (3122107)  účinnosť 17.3.2020   zverejnená 16.3.2020
 
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania2020.pdf (1102016) účinnosť 10.3.2020  zverejnená 9.3.2020
 
Zmluva o dodávke plynu - SPP.pdf (2820159)  účinnosť 3.3.2020  zverejnená 2.3.2020
 
Zmluva o nájme pozemku Hanová.pdf (523134)  účinnosť 22.2.2020   zverejnená 21.2.2020 
 
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - TJ Sokol Šišov.pdf (1110692)   účinnosť 12.2.2020   zverejnená 11.2.2020
 
P-S Komensky_virtuálna knižnica.pdf (539012)  účinnosť 5.2.2020   zverejnené 4.2.2020
 
 
Zmluva o dielo - PROROZVOJ s.r.o..pdf (2374352)  účinnosť 5.2.2020  zverejnené 4.2.2020
 
Dodatok č. 7 k Zmluve číslo 77013 Borina Ekos.pdf (3166126) účinnosť 16.1.2020   zverejnené 15.1.2020

Novinky

27.05.2020 12:55
Zámer predaja majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa Obec Šišov, 956 38 Šišov č. 63, IČO: 00311138 v súlade s § 9a ods. 8, písm. e)  zákona č. 138/1991Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje   z á m e r   predaja a zámeny majetku obce Šišov ako...
26.05.2020 14:26
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy.docx (33296) Obec Šišov so sídlom: Obecný úrad, 956 38 Šišov 63 v zastúpení: Ing. Elenou Valachovou, starostkou obce             Obec Šišov v súlade s § 4 ods. 1 zákona...
18.05.2020 09:09
Verejné sväté omše v kostole v Šišove. Piatok 18:00 hod. a v nedeľu 11:00 hod.   Vstup do kostola iba s rúškom ! Za dverami dezinfikovať ruky ! Sedieť na vyznačenom mieste - nálepka miesto na sedenie. Vzdialenosť 2 m Kapacita vo vnútri kostola v Šišove 40 osôb. Ak je viac ľudí, tak zostávajú...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Ing. Elena Valachová Obecný úrad
Šišov 63
956 38 Šišov
038 760 40 97 obecsisov@gmail.com