Územný plán obce Šišov

Grafická časť 

1. SCHEMA ZAVAZNEJ CASTI
PO ZMENE
ZMENA
 
2. OCHRANA PRIRODY A TVORBA KRAJINY
PO ZMENE
PRED ZMENOU
ZMENA
PO ZMENE
PRED ZMENOU
ZMENA 
4. DOPRAVA A VODNE HOSPODARSTVO
PO ZMENE
PRED ZMENOU
5. ENERGETIKA A TELEKOMUNIKACIE
PO ZMENE
PRED ZMENOU
ZMENA
6. OCHRANA PF
PO ZMENE
PRED ZMENOU
ZMENA
7. SCHEMA VPS
PO ZMENE 
PRED ZMENOU
ZMENA
 
8. SIRSIE VZTAHY

Novinky

15.11.2019 12:36
12.11.2019 13:11
Dňa 10. 11. 2019 vzniknutá kalamitná situácia opäť preverila pripravenosť našich dobrovoľných hasičov. Následkom nepriaznivého počasia došlo k vyvráteniu stromu, ktorý ohrozoval nielen premávku v obci, ale mohlo dôjsť aj k ohrozeniu životov a majetku občanov. V tomto roku...
12.11.2019 12:17
V mene obce Šišov, obecného úradu a vo svojom mene, ďakujem sponzorom spol. PALETA TOP spol. s r.o., Šmitala – zámkové dlažby SLOVAKIA TRANS TO, s.r.o., sponzorom, ktorí prispeli vecnými a finančnými príspevkami do tomboly na akcii „Denná hasičská súťaž“, členom DHZ, členom TJ...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Ing. Elena Valachová Obecný úrad
Šišov 63
956 38 Šišov
038 760 40 97 obecsisov@gmail.com