Wifi pre teba


Cieľ a popis projektu: Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom. Predmetom projektu je vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života na území obce, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmového internetu.
Tento projekt sa realizuje formou nenávratného finančného príspevku  z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
Poskytovateľ: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Prijímateľ: Obec Šišov
Sídlo: Šišov 63

Realizácia projektu:
Obes Šišov sa  uchádzala o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  v rámci OP: Operačný program integrovaní infraštruktúra, prioritná os: Informačná spoločnosť, konkrétny cieľ: Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom/NGN výzvy  na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Úradu podpredsedu Vlády SR pre informatizáciu na realizáciu projektu s názvom: Wifi pre Teba
Projekt bol úspešný a podporený finančným príspevkom vo výške 14 250 eur. Bolo zrealizované verejné obstarávanie na dodávateľa, ktoré je v štádiu podpisovania zmluvy a kontroly riadiacim orgánom. Po vykonaní kontroly verejného obstarávania bude nasledovať proces realizácie projektu.
 

Wifi pre Teba

Oznámenie o realizácii projektu

 

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071AJF4

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom/NGN

Prijímateľ: Obec Šišov

Miesto realizácie: Obec Šišov

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Stručný opis projektu: Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom. Predmetom projektu je vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života na území obce, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmového internetu.

Predpokladané umiestnenie prístupových bodov bude na uvedených miestach:

  • Bod 1 Obecný úrad – externý AP
  • Bod 2 Základná škola – externý AP
  • Bod 3 ZVS predajňa – externý AP
  • Bod 4 Futbalové ihrisko – externý AP
  • Bod 5 Kultúrny dom – externý AP
  • Bod 6 Hasičská zbrojnica – externý AP
  • Bod 7 Otoč v dedine p.č. 30 – externý AP
  • Bod 8 Riadok nové pozemky – externý AP
  • Bod 9 Riadok pred Mikušom – externý AP
  • Bod 10 Pri gaštanke – externy AP

 

Aktuálny stav realizácie projektu: Obec podpísala zmluvu s dodávateľom prác. Verejné obstarávanie bolo podané na kontrolu na riadiaci orgán. Po schválení bude nasledovať proces realizácie projektu.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

 

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

 

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Plagát.pdf (260995)

Publicita.pdf (621736)

 

Novinky

06.01.2021 14:31
O  Z  N A  M V nadväznosti na sprísnené opatrenia ÚVZ SR a prísny zákaz vychádzania vyhlásený Vládou SR podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov...
23.12.2020 11:05
V nadväznosti na sprísnené opatrenia ÚVZ SR a zákaz vychádzania vyhlásený Vládou SR od 19. 12. 2020  obec Šišov upravuje úradné hodiny s platnosťou od 28.12.2020 do 10.1.2021 nasledovne: Pondelok: 08.00 hod. - 11.00 hod. Utorok: 08.00 hod. - 11.00 hod. Streda: 08.00 hod. - 11.00...
16.12.2020 11:47
Oznámenie o začatí územného konania - Šišov, Profi NETWORK.pdf (534458)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Ing. Elena Valachová Obecný úrad
Šišov 63
956 38 Šišov
038 760 40 97 obecsisov@gmail.com