Dom smútku

Rekonštrukcia domu smútku v obci

Cieľ a popis projektu: Cieľom je rekonštrukcia domu smútku v obci, ktorá pozostáva z nasledovných prác:  izolácia vlhkého muriva, omietnutie izolovanej steny, náter fasády, maľovanie interiéru, výmena okien a dverí za plastové a výmena ventilátorov.
Tento projekt sa realizuje formou finančného príspevku  z Ministerstva financií SR
Poskytovateľ: Ministerstvo financií SR
Prijímateľ: Obec Šišov
Sídlo: Šišov 63

Realizácia projektu:

Obec  Šišov požiadala v roku 2019 Ministerstvo financií SR o poskytnutie finančného príspevku na rekonštrukciu domu smútku v obci.  Naša žiadosť bola podporená a obec dostala finančný príspevok vo výške 8 000 eur. Predmetom rekonštrukcie bolo predovšetkým odvlhčenie obvodovej steny, výmena okien a dverí za plastové, pokládka keramickej dlažby, výmena ventilátorov v obradnej sieni a nové vertikálne žalúzie v oboch miestnostiach domu smútku.
Celkové náklady na realizované práce  predstavovali sumu 8 820,52 eur. Rozdiel medzi poskytnutým finančným príspevkom a celkovými nákladmi bol financovaný z vlastných zdrojov obce.
 

 

Novinky

22.10.2020 14:37
OZNAM Zastupovanie počas neprítomnosti v zubnej amb.v Šišove-. Od 23.10.2020 – 30.10.2020 Budú sa ošetrovať len veľmi akútne stavy od 8.00 -10.00 hod Piatok: MUDr.Tobiášova – Medová zub.amb. Jacovce 23.10.2020 treba si volať na tel.čislo 038 530 10 75 Pondelok: MUDr.Bežová...
16.10.2020 08:59
1700-2020-RoUS-ZSDiS-PE_Topolcany.pdf (8826350)
19.09.2020 20:50
POZVÁNKAV zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisovzvolávamverejné  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Šišov, ktoré sa uskutočnídňa    24. septembra 2020  v Šišove o 18.00 hod.v budove Kultúrneho domu Šišov PROGRAM...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Ing. Elena Valachová Obecný úrad
Šišov 63
956 38 Šišov
038 760 40 97 obecsisov@gmail.com