Dom smútku

Rekonštrukcia domu smútku v obci

Cieľ a popis projektu: Cieľom je rekonštrukcia domu smútku v obci, ktorá pozostáva z nasledovných prác:  izolácia vlhkého muriva, omietnutie izolovanej steny, náter fasády, maľovanie interiéru, výmena okien a dverí za plastové a výmena ventilátorov.
Tento projekt sa realizuje formou finančného príspevku  z Ministerstva financií SR
Poskytovateľ: Ministerstvo financií SR
Prijímateľ: Obec Šišov
Sídlo: Šišov 63

Realizácia projektu:

Obec  Šišov požiadala v roku 2019 Ministerstvo financií SR o poskytnutie finančného príspevku na rekonštrukciu domu smútku v obci.  Naša žiadosť bola podporená a obec dostala finančný príspevok vo výške 8 000 eur. Predmetom rekonštrukcie bolo predovšetkým odvlhčenie obvodovej steny, výmena okien a dverí za plastové, pokládka keramickej dlažby, výmena ventilátorov v obradnej sieni a nové vertikálne žalúzie v oboch miestnostiach domu smútku.
Celkové náklady na realizované práce  predstavovali sumu 8 820,52 eur. Rozdiel medzi poskytnutým finančným príspevkom a celkovými nákladmi bol financovaný z vlastných zdrojov obce.
 

 

Novinky

06.01.2021 14:31
O  Z  N A  M V nadväznosti na sprísnené opatrenia ÚVZ SR a prísny zákaz vychádzania vyhlásený Vládou SR podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov...
23.12.2020 11:05
V nadväznosti na sprísnené opatrenia ÚVZ SR a zákaz vychádzania vyhlásený Vládou SR od 19. 12. 2020  obec Šišov upravuje úradné hodiny s platnosťou od 28.12.2020 do 10.1.2021 nasledovne: Pondelok: 08.00 hod. - 11.00 hod. Utorok: 08.00 hod. - 11.00 hod. Streda: 08.00 hod. - 11.00...
16.12.2020 11:47
Oznámenie o začatí územného konania - Šišov, Profi NETWORK.pdf (534458)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Ing. Elena Valachová Obecný úrad
Šišov 63
956 38 Šišov
038 760 40 97 obecsisov@gmail.com