COOP Jednota

 

COOP Jednota aj v roku 2020 vyhlásila výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie grantu v rámci 4. ročníka projektu „Program podpory lokálnych komunít“ .

Zámerom je podporiť rozvoj miestnych a regionálnych iniciatív, podporiť účasť občanov na miestnom a regionálnom rozvoji rôznych foriem – drobné stavby, propagácia tradícií a pod.

Prvotný výber projektov zo všetkých prihlásených za daný región je v kompetencii regionálnej COOP Jednoty.

COOP Jednota Topoľčany sa rozhodla poskytnúť grant 6000 € našej obci na realizovanie jedného z troch projektov. O tom, ktorý projekt to bude, rozhodnete vy – občania, zákazníci COOP Jednoty.

Obec vypracovala tri nasledovné projekty :

Obec Šišov - Fitnes park

Predmetom projektu je vybudovanie fitnes parku v rámci areálu, a to osadenie prvkov na športové využitie a aktívne trávenie voľného času. Realizáciou projektu by sa dosiahla súhra pohybových aktivít detí, rodičov, starých rodičov ale aj ďalších jednotlivcov. Fitnes park je vhodný pre všetky vekové kategórie.

 

Obec Šišov - Športom ku zdraviu

Predmetom projektu je čiastočná revitalizácia ihriska a materiálno-technické vybavenie hráčov. Revitalizácia ihriska by spočívala vo vyrovnaní terénu a výseve novej trávy. V rámci materiálno-technického vybavenia by bola zakúpená lajnovačka, svetelná tabuľa a športové teplákové súpravy pre hráčov.
 

Obec Šišov - Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok

Projekt rieši rekonštrukciu a modernizáciu dvoch autobusových zastávok v lokalite smer Libichava a Kyslá voda umiestnením nových zastávok, ktoré budú vyrobené z dreva a v každej sa bude nachádzať lavička, smetná nádoba a v okolí sa vysadí zeleň.

 

Hlasovanie prebehne v predajni COOP Jednota v Šišove.

 

O víťaznom projekte rozhodnete vy – občania, zákazníci COOP Jednoty! Za každý nákup v hodnote 5 € dostanete žetón, ktorým môžete hlasovať. Hlasovanie prebieha od 2. septembra do 30. septembra 2020.

 

Novinky

06.01.2021 14:31
O  Z  N A  M V nadväznosti na sprísnené opatrenia ÚVZ SR a prísny zákaz vychádzania vyhlásený Vládou SR podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov...
23.12.2020 11:05
V nadväznosti na sprísnené opatrenia ÚVZ SR a zákaz vychádzania vyhlásený Vládou SR od 19. 12. 2020  obec Šišov upravuje úradné hodiny s platnosťou od 28.12.2020 do 10.1.2021 nasledovne: Pondelok: 08.00 hod. - 11.00 hod. Utorok: 08.00 hod. - 11.00 hod. Streda: 08.00 hod. - 11.00...
16.12.2020 11:47
Oznámenie o začatí územného konania - Šišov, Profi NETWORK.pdf (534458)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Ing. Elena Valachová Obecný úrad
Šišov 63
956 38 Šišov
038 760 40 97 obecsisov@gmail.com