Objednávky

Objednávka - oasis.pdf (215418)                       dátum zverejnenia 29.10.2019
 
ZSEdis. Objednávka.pdf (378624)                     dátum zverejnenia 12.8.2019
 
Davprojekt objednávka.pdf (452407)                dátum zverejnenia 25.7.2019
 
Objednávk 12072019 - ZSE a.s..pdf (375247)   dátum zverejnenia 12.7.2019
 
 

Novinky

24.06.2020 08:10
Záverečný účet obce Šišov za rok 2019.doc (307712)
19.06.2020 12:52
Pozvánka na 23.júna 2020.pdf (439217)
27.05.2020 12:55
Zámer predaja majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa Obec Šišov, 956 38 Šišov č. 63, IČO: 00311138 v súlade s § 9a ods. 8, písm. e)  zákona č. 138/1991Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje   z á m e r   predaja a zámeny majetku obce Šišov ako...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Ing. Elena Valachová Obecný úrad
Šišov 63
956 38 Šišov
038 760 40 97 obecsisov@gmail.com