Novinky

07.12.2018 08:13
Oznam.PDF (72139)
30.11.2018 14:03
VZN 2-2018.doc (61952)
30.11.2018 13:55
Rozpočet na rok 2019.pdf (2460253)
20.11.2018 15:53
Sisov_ZaD3_oznamenie o strategickom dokumente.pdf (162074)  1. Schéma zaverečnej časti.pdf (1569340)  2. Ochrana prírody.pdf (565424)  3. komp.priestorové riešenie.pdf (857370)  4. Doprava a vodné hospodárstvo.pdf (2939432)  5. Energ.a telekom..pdf (1365699)   6....
13.11.2018 11:29
NÁVRH rozpočtu na rok 2019 (2).pdf (2423140)
12.11.2018 11:19
VZN 2-2018.pdf (227875)
05.11.2018 13:40
upovedomenie o podanom odvolaní Šimunčíkov á.pdf (235318)
01.10.2018 12:20
Zámer predaja pozemku Uznesenie č. 275 zo dňa 26.09.2018 Obecné zastupiteľstvo v Šišove  I. ruší Uznesenie č. 265/2018 zo dňa 22.6.2018 II. prerokovalo návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce, a to pozemku parcela č. 44/25 – záhrada vo výmere 483 m2, č. 44/24 – záhrada vo...
01.10.2018 09:28
RoZÚK Šimunčíková HB.pdf (237935)
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Novinky

13.02.2020 07:59
Výrub drevín - oznámenie o začatí konania - k. ú. Šišov -13.02.2020 Na základe žiadosti fyzickej osoby doručenej dňa 10.02.2020 a v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, bolo začaté...
27.01.2020 11:40
Výrub drevín - oznámenie o začatí konania - k. ú. Šišov - 27.01.2020 Na základe žiadosti fyzickej osoby doručenej dňa 24.01.2020 a v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, bolo...
24.01.2020 13:55
POZVÁNKA   V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam verejné  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Šišov, ktoré sa uskutoční   dňa    29. januára 2020  v Šišove o 17.00 ...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Anketa

Ako často navštevujete webovú stránku obce?

Denne (33)

Celkový počet hlasov: 72

Kontakt

Ing. Elena Valachová Obecný úrad
Šišov 63
956 38 Šišov
038 760 40 97 obecsisov@gmail.com