Novinky

25.03.2019 15:10
Zámer prenajať majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa   Obec Šišov, 956 38 Šišov č. 63, IČO: 00311138   v súlade s § 9a ods. 9, písm. c)  Zákona č. 138/1991Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje   z á m e r   prenechať majetok...
22.03.2019 09:42
POZVÁNKA.docx (14917)
05.03.2019 12:16
Úroveň triedenia KO za rok 2018.pdf (300030) Trieďme odpad.pdf (1604228)
04.02.2019 11:49
verej.vyhláška.pdf (393403)
25.01.2019 13:20
POZVÁNKA   V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   zvolávam   verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Šišov, ktoré sa uskutoční dňa 29. januára 2019 v Šišove o 17.00 hod.   v budove Obecného...
24.01.2019 08:11
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste     V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone správy vo verejnom záujme v znení  neskorších predpisov zverejňujeme  informáciu o voľnom pracovnom mieste.   Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Šišov,...
15.01.2019 08:02
Dňa 5. 1. 2019 sa uskutočnil ďalší ročník stolnotenisového turnaja obcí  mikroregiónu Suchodolie. V tomto roku bola organizátorom obec Chudá Lehota. Aj naša obec sa zúčastnila tohto turnaja. Obec reprezentovali hráči Lukáš Pál a Milan Pavel, ktorým ďakujem za aktívnu účasť...
14.01.2019 17:36
Milí spoluobčania, zima nám minulý týždeň nadelila viac snehu ako sme dokázali s obecnými prostriedkami a zamestnancami obce pohotovo a rýchlo odpratať.  Preto sa chcem poďakovať všetkým, ktorí dobrovoľne a svojpomocne prispeli k zabezpečeniu priechodnosti obecných ciest...
17.12.2018 13:55
OZNAM Dňa 20.12.2018 - 4.1.2019  Dovolenka Počas dovolenky v našej ambulancii a počas predvianočných a vianočných dní, bolestivých pacientov ošetria lekári podľa nasledujúceho rozpisu: Dňa 7.1.2019 už budeme ordinovať.  MUDr. Medo Dezider - stomatológ ROZPIS STOMATOLOG: SLUŽIEB POČAS...
17.12.2018 09:22
predloženie odvolania hospodárska budova Šimun čiková 2018 (1).pdf (223589)
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Novinky

13.02.2020 07:59
Výrub drevín - oznámenie o začatí konania - k. ú. Šišov -13.02.2020 Na základe žiadosti fyzickej osoby doručenej dňa 10.02.2020 a v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, bolo začaté...
27.01.2020 11:40
Výrub drevín - oznámenie o začatí konania - k. ú. Šišov - 27.01.2020 Na základe žiadosti fyzickej osoby doručenej dňa 24.01.2020 a v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, bolo...
24.01.2020 13:55
POZVÁNKA   V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam verejné  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Šišov, ktoré sa uskutoční   dňa    29. januára 2020  v Šišove o 17.00 ...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Anketa

Ako často navštevujete webovú stránku obce?

Denne (33)

Celkový počet hlasov: 72

Kontakt

Ing. Elena Valachová Obecný úrad
Šišov 63
956 38 Šišov
038 760 40 97 obecsisov@gmail.com