ZŠ Šišov Oznam

15.03.2020 08:26

Vyučovanie počas uzavretia školy.


Vážení rodičia, milí žiaci,


na základe usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti so šíriacim sa
koronavírusom COVID-19 zo dňa 12.03.2020 som ako riaditeľka školy povinná zabezpečiť v rámci
možností našej školy samoštúdium žiakov formou elektronického prístupu.


V zmysle vyššie uvedeného Vám touto cestou oznamujem, že v čase prerušenia výchovno –
vzdelávacieho procesu na pôde školy som nariadila všetkým pedagogickým zamestnancom
kontaktovať žiakov školy a ich rodičov, za účelom zabezpečenia vyučovacieho procesu elektronickou
cestou. Pani učiteľky a páni učitelia budú posielať všetkým žiakom školy písomné a ústne úlohy,
zadania, učebné texty či pracovné listy prostredníctvom aplikácie edupage.sk, prostredníctvom portálu
bezkriedy.sk prípadne prostredníctvom skupín vytvorených na sociálnych sieťach (napr. cez
Facebook). Okrem toho zadania úloh budú zverejnené aj na stránke našej školy, pod samostatnou
kolónkou. Každý učiteľ dostal za úlohu dôsledne si plniť svoje povinnosti pedagóga.


Vážení rodičia, chcem Vás požiadať, aby ste dôsledne dohliadali na výkon a splnenie úloh, ktoré budú
pedagógovia v najbližších dňoch zadávať Vašim deťom. Rovnako chcem požiadať Vás milí žiaci, aby
ste v rámci svojich možností zabezpečili posun zadaných úloh aj k spolužiakom, ktorí majú sťažený
prístup k internetu tak, aby si aj títo žiaci mohli plniť svoje školské povinnosti.

 

Ďakujem za pochopenie a spoluprácu,
Mgr. Viera Božiková

riaditeľka školyVyučovanie počas uzavretia školy.
Vážení rodičia, milí žiaci,
na základe usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti so šíriacim sa
koronavírusom COVID-19 zo dňa 12.03.2020 som ako riaditeľka školy povinná zabezpečiť v rámci
možností našej školy samoštúdium žiakov formou elektronického prístupu.
V zmysle vyššie uvedeného Vám touto cestou oznamujem, že v čase prerušenia výchovno –
vzdelávacieho procesu na pôde školy som nariadila všetkým pedagogickým zamestnancom
kontaktovať žiakov školy a ich rodičov, za účelom zabezpečenia vyučovacieho procesu elektronickou
cestou. Pani učiteľky a páni učitelia budú posielať všetkým žiakom školy písomné a ústne úlohy,
zadania, učebné texty či pracovné listy prostredníctvom aplikácie edupage.sk, prostredníctvom portálu
bezkriedy.sk prípadne prostredníctvom skupín vytvorených na sociálnych sieťach (napr. cez
Facebook). Okrem toho zadania úloh budú zverejnené aj na stránke našej školy, pod samostatnou
kolónkou. Každý učiteľ dostal za úlohu dôsledne si plniť svoje povinnosti pedagóga.
Vážení rodičia, chcem Vás požiadať, aby ste dôsledne dohliadali na výkon a splnenie úloh, ktoré budú
pedagógovia v najbližších dňoch zadávať Vašim deťom. Rovnako chcem požiadať Vás milí žiaci, aby
ste v rámci svojich možností zabezpečili posun zadaných úloh aj k spolužiakom, ktorí majú sťažený
prístup k internetu tak, aby si aj títo žiaci mohli plniť svoje školské povinnosti.
Ďakujem za pochopenie a spoluprácu,
Mgr. Viera Božiková
riaditeľka školy

Novinky

22.10.2020 14:37
OZNAM Zastupovanie počas neprítomnosti v zubnej amb.v Šišove-. Od 23.10.2020 – 30.10.2020 Budú sa ošetrovať len veľmi akútne stavy od 8.00 -10.00 hod Piatok: MUDr.Tobiášova – Medová zub.amb. Jacovce 23.10.2020 treba si volať na tel.čislo 038 530 10 75 Pondelok: MUDr.Bežová...
16.10.2020 08:59
1700-2020-RoUS-ZSDiS-PE_Topolcany.pdf (8826350)
19.09.2020 20:50
POZVÁNKAV zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisovzvolávamverejné  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Šišov, ktoré sa uskutočnídňa    24. septembra 2020  v Šišove o 18.00 hod.v budove Kultúrneho domu Šišov PROGRAM...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Ing. Elena Valachová Obecný úrad
Šišov 63
956 38 Šišov
038 760 40 97 obecsisov@gmail.com