Verejná vyhláška

16.10.2020 08:59

Novinky

19.06.2020 12:52
Pozvánka na 23.júna 2020.pdf (439217)
14.06.2020 15:10
Výročná správa obce rok 2019 KUZ (1).doc (502272)
27.05.2020 12:55
Zámer predaja majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa Obec Šišov, 956 38 Šišov č. 63, IČO: 00311138 v súlade s § 9a ods. 8, písm. e)  zákona č. 138/1991Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje   z á m e r   predaja a zámeny majetku obce Šišov ako...
<< 6 | 7 | 8 | 9 | 10 >>

Kontakt

Ing. Elena Valachová Obecný úrad
Šišov 63
956 38 Šišov
038 760 40 97 obecsisov@gmail.com