Oznam

20.03.2020 19:04

Oznam

 

Na základe záverov z rokovania  Krízového štábu obce Šišov zo dňa 19. 03. 2020 a v súvislosti so šírením koronavírusu obec nariaďuje nasledovné:

·         ambulantný predaj umožnení subjektom s predajom: potravín, mäsa, chleba, pečiva, ovocia a zeleniny,

  • ·         všetky osoby vstupujúce do predajných a verejných priestorov sú povinní mať ochranné rúško alebo primeranú náhradu ako šatka, šál a pod.
  • ·   na pohrebe povolená účasť za dodržania bezpečnostných opatrení najbližším rodinných príslušníkom, vstup na cintoríny len v ochranných rúškach a neuskutočňovať ručné kondolencie,
  • ·     všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom na území obce Šišov, ktoré sa v období od 13. 03. 2020 od 7:00 h vrátili zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí na dobu 14 dní;

 

  • všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom na území obce Šišov, ktoré sa v období od 13. 03. 2020 od 7:00 h vrátili zo zahraničia, sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a na Obecnom úrade v Šišove na tel. č. 0387604097, 0908536757;
  • odporúčame občanom nezhromažďovať sa na verejných priestranstvách a v domácnostiach vo väčších skupinách.

Novinky

19.09.2020 20:50
POZVÁNKAV zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisovzvolávamverejné  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Šišov, ktoré sa uskutočnídňa    24. septembra 2020  v Šišove o 18.00 hod.v budove Kultúrneho domu Šišov PROGRAM...
31.08.2020 14:20
COOP Jednota aj v roku 2020 vyhlásila výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie grantu v rámci 4. ročníka projektu „Program podpory lokálnych komunít“ . Zámerom je podporiť rozvoj miestnych a regionálnych iniciatív, podporiť účasť občanov na miestnom a regionálnom rozvoji...
31.08.2020 13:09
verejná vyhláška.xml (51506)   OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN ODBOR OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV Hviezdoslavova 3 ____________________________________________________________________________________ 911 01 Trenčín 1 / 6 Číslo spisu OU-TN-OOP4-2020/013793-043 Vybavuje Trenčín 27. 08. 2020 ROZHODNUTIE...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Ing. Elena Valachová Obecný úrad
Šišov 63
956 38 Šišov
038 760 40 97 obecsisov@gmail.com