COVID - 19 Testovanie

29.10.2020 14:34

Testovanie na COVID-19 v obci Šišov

Na základe akcie s názvom „Spoločná zodpovednosť“ prebehne v našej obci prvé celoplošné testovanie obyvateľstva na COVID-19.

Testovanie bude dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci obyvatelia  od 10 do 65 rokov. Testovanie sa neodporúča  osobám, ktoré majú nad 65 rokov a trávia väčšinu času vo svojich domovoch, prípadne obyvateľom so zníženou mobilitou či zdravotnými obmedzeniami, ktorí sa prirodzene vyhýbajú sociálnemu kontaktu. V prípade, že väčšinu času trávia v domácom prostredí, odporúča sa zostať v domácej izolácii až do ukončenia oboch kôl celoplošného testovania.

V obci bude zriadené jedno odberné miesto, odbery sa budú vykonávať v interiéri a testovanie prebehne len jeden deň.

Odberné miesto:    Kultúrny dom v Šišove.

Dátum testovania:     31. 10. 2020 (sobota)

Čas testovania:    7.00 – 22.00 hod. (posledný odber bude o 21.30 hod.)

Presný čas testovania pre obyvateľov nie je stanovený ale na základe požiadavky koordinačného strediska určujeme orientačný čas testovania občanov podľa čísla domu nasledovne:
07.00 – 08.00 hod.  číslo domu: 234, 232, 231, 230, 229, 228, 227, 226, 225, 222, 196,
         209, 57,
08.00 – 09.00 hod. číslo domu: 208, 207, 205, 204, 203, 202, 201, 200, 197, 211, 185,
             182,
09.00 – 10.00 hod. číslo domu: 173, 172, 170, 166, 161, 118, 112, 106, 104, 198, 199,
10.00 – 11.00 hod. číslo domu: 100, 98, 97, 95, 87, 76, 51, 40,
11.00 – 12.00 hod. číslo domu: 38, 36, 34, 31, 18, 17, 12, 10,
13.00 – 14.00 hod. číslo domu: 224, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 25, 26,
             194,
14.00 – 15.00 hod. číslo domu: 28, 29, 30, 32, 35, 37, 41, 42, 43, 48, 52, 53, 54, 171,
15.00 – 16.00 hod. číslo domu: 55, 128, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 127,
16.00 – 17.00 hod. číslo domu: 70, 77, 78, 80, 84, 86, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 101, 102,
             105, 108, 117,
17.00 – 18.00 hod. číslo domu: 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 119, 122, 124, 129,
             130, 132, 71, 72,
19.00 – 20.00 hod. číslo domu: 133, 134, 135,193, 136, 137, 141, 142, 144, 145, 146,
             149, 150, 154,
20.00 – 21.30 hod. číslo domu: 157, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 167, 174, 175, 184,
             186, 190, 191, 192, 195.

Ak Vám uvedený čas nevyhovuje, môžete prísť v čase, ktorý vyhovuje Vám. V prípade, že sa dňa 31. 10. 2020 z vážnych dôvodov nezúčastnite testovania môžete tak urobiť dňa 1. 11. 2020 t.j. v nedeľu v obci Libichava.

So sebou je nutné doniesť občiansky preukaz a preukaz poistenca.

Žiadame Vás, aby ste pri KD dodržiavali rozostupy a riadili sa pokynmi príslušníkov armády, polície a poverených dobrovoľníkov.

V čase od 12.00 – 13.00 hod. a 18.00 – 19.00 hod. je naplánovaná prestávka v testovaní, keby bude vykonávať celoplošná dezinfekcia vnútorných priestorov.  Preto prosíme občanov, aby v tomto čase nechodili na testovanie a rešpektovali čas určený na prestávku. Ďakujeme za pochopenie.

Buďme prosím zodpovední voči sebe aj ostatným. Ďakujeme za zhovievavosť a dodržiavanie nariadených  opatrení.
 

Novinky

16.06.2021 14:18
Záverečný účet obce Šišov za rok 2020.pdf (897344)
15.06.2021 13:20
POZVÁNKA   V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   zvolávam   verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Šišov, ktoré sa uskutoční dňa 22. júna 2021 v Šišove o 18.00 hod.   v budove Obecného...
23.05.2021 14:38
Verejná vyhláška Západoslovenská distribučná.pdf (471868)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Ing. Elena Valachová Obecný úrad
Šišov 63
956 38 Šišov
038 760 40 97 obecsisov@gmail.com