COOP Jednota

31.08.2020 14:20

COOP Jednota aj v roku 2020 vyhlásila výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie grantu
v rámci 4. ročníka projektu „Program podpory lokálnych komunít“ .
Zámerom je podporiť rozvoj miestnych a regionálnych iniciatív, podporiť účasť občanov na
miestnom a regionálnom rozvoji rôznych foriem – drobné stavby, propagácia tradícií a pod.
Prvotný výber projektov zo všetkých prihlásených za daný región je v kompetencii
regionálnej COOP Jednoty.
COOP Jednota Topoľčany sa rozhodla poskytnúť grant 6000 € našej obci na realizovanie
jedného z troch projektov. O tom, ktorý projekt to bude, rozhodnete vy – občania, zákazníci
COOP Jednoty.
Obec vypracovala tri nasledovné projekty :
Obec Šišov - Fitnes park
Predmetom projektu je vybudovanie fitnes parku v rámci areálu, a to osadenie prvkov na
športové využitie a aktívne trávenie voľného času. Realizáciou projektu by sa dosiahla súhra
pohybových aktivít detí, rodičov, starých rodičov ale aj ďalších jednotlivcov. Fitnes park je
vhodný pre všetky vekové kategórie.
Obec Šišov - Športom ku zdraviu
Predmetom projektu je čiastočná revitalizácia ihriska a materiálno-technické vybavenie
hráčov. Revitalizácia ihriska by spočívala vo vyrovnaní terénu a výseve novej trávy. V rámci
materiálno-technického vybavenia by bola zakúpená lajnovačka, svetelná tabuľa a športové
teplákové súpravy pre hráčov.
Obec Šišov - Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok
Projekt rieši rekonštrukciu a modernizáciu dvoch autobusových zastávok v lokalite smer
Libichava a Kyslá voda umiestnením nových zastávok, ktoré budú vyrobené z dreva a v
každej sa bude nachádzať lavička, smetná nádoba a v okolí sa vysadí zeleň.
Hlasovanie prebehne v predajni COOP Jednota v Šišove.
O víťaznom projekte rozhodnete vy – občania, zákazníci COOP Jednoty! Za každý nákup
v hodnote 5 € dostanete žetón, ktorým môžete hlasovať. Hlasovanie prebieha od 2. septembra
do 30. septembra 2020.

Novinky

22.10.2020 14:37
OZNAM Zastupovanie počas neprítomnosti v zubnej amb.v Šišove-. Od 23.10.2020 – 30.10.2020 Budú sa ošetrovať len veľmi akútne stavy od 8.00 -10.00 hod Piatok: MUDr.Tobiášova – Medová zub.amb. Jacovce 23.10.2020 treba si volať na tel.čislo 038 530 10 75 Pondelok: MUDr.Bežová...
16.10.2020 08:59
1700-2020-RoUS-ZSDiS-PE_Topolcany.pdf (8826350)
19.09.2020 20:50
POZVÁNKAV zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisovzvolávamverejné  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Šišov, ktoré sa uskutočnídňa    24. septembra 2020  v Šišove o 18.00 hod.v budove Kultúrneho domu Šišov PROGRAM...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Ing. Elena Valachová Obecný úrad
Šišov 63
956 38 Šišov
038 760 40 97 obecsisov@gmail.com