Novinky

28.11.2016 15:33
scan0007.pdf (154530) scan0006.pdf (203050) scan0005.pdf (326211) scan0004.pdf (309035) scan0003.pdf (134161) scan0002.pdf (312999)  
25.11.2016 10:09
oynam 2016.docx (15550)
25.10.2016 20:11
Obec Šišov týmto zmysle ustanovenia  § 9 a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov oznamuje zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Šišov, a to : parc. č. 17/21 - ovocný sad vo výmere 609 m2 v katastrálnom území Šišov , obce Šišov,...
<< 40 | 41 | 42 | 43 | 44 >>

Kontakt

Ing. Elena Valachová Obecný úrad
Šišov 63
956 38 Šišov
038 760 40 97 obecsisov@gmail.com